Produktion

Vid produktionen av märkningsprodukter använder vi oss enbart av förstklassiga material, som säkerställer högsta möjliga kvalitet och kundnöjdhet. Mångårig branscherfarenhet går in i produktionen och utvecklingen av våra artiklar.

Inom alla tillverkningsområden och produktionssteg är vi fokuserade på vår företagsinterna kvalitetssäkring. Våra märkningsprodukter kontrolleras och testas enligt de högst ställda kvalitetsstandarderna.

Skydd av miljön

Vid produktionen av våra träinnefattade blyertspennor för hantverkare använder vi oss i första hand av inhemska träslag från hållbart skogsbruk. Genom de korta transportvägarna sparar vi in mycket energi och utsläpp. Vi använder produktionsavfall för att värma upp tillverkningshallarna. På så sätt sparar vi in ytterligare energi och skonar miljön.

Vid våra försäljningsförpackningar föredrar vi, även av ekologiska skäl, i första hand förpackningar och displayer i återvinningsbar papp. Därutöver är vi medlem av Duales System Deutschland (gröna punkten).